Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502622 | Lọc dầu hộp số Komatsu (418-18-34160)

P502622 | Lọc dầu hộp số Komatsu (418-18-34160)
Dùng cho máy xúc lật Komatsu WA200 Series

Áp dụng:
KOMATSU 418-18-34160
SAKURA HC-56060

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 82.5 mm
Thread Size: M45 x 1.5
Length: 155 mm
Primary Application: KOMATSU 4181834160

P502622 | Lọc dầu hộp số Komatsu (418-18-34160)
Dùng cho máy xúc lật Komatsu WA200 Series

Áp dụng:
KOMATSU 418-18-34160
SAKURA HC-56060

Lọc dầu hộp số P502622 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU WA150-5    
KOMATSU WA200-5
KOMATSU WA200-6
KOMATSU WA200PT-5
KOMATSU WA200PZ-6
KOMATSU WA250-5
KOMATSU WA250-6
KOMATSU WA250L-5
KOMATSU WA250PT-5
KOMATSU WA250PZ-6
KOMATSU WA320-5
KOMATSU WA320-6
KOMATSU WA320L-5
KOMATSU WA320PZ-6 4181834160


DONALDSON VIỆT NAM