Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P958792 | Lọc thủy lực đường búa (207-970-5121)

P958792 | Lọc thủy lực đường búa (207-970-5121)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8; PC350-8, PC450-8

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length: 210 mm
Outlet Diameter: 100 mm
 

KOMATSU 2079705120    
SAMSUNG 114205650    
VOLVO 14502887

P958792 | Lọc thủy lực đường búa (207-970-5121)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8; PC350-8, PC450-8

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length: 210 mm (8.27 inch)
Outlet Diameter: 100 mm (3.94 inch)
Efficiency Beta 200: 10 micron
Efficiency Beta 1000: 12 micron
Media Type: Synthetic
 

KOMATSU 2079705120    
SAMSUNG 114205650    
VOLVO 14502887

Lọc thủy lực P958792 dùng cho máy-thiết bị:
KOMATSU PC300-5 KOMATSU PC300-6 KOMATSU PC300-7 KOMATSU PC300-8 KOMATSU PC300HD-5 KOMATSU PC300HD-7 KOMATSU PC300HD-7L KOMATSU PC300HD-7MH KOMATSU PC300HD-8 KOMATSU PC300LC-5 KOMATSU PC300LC-7 KOMATSU PC300LC-7L KOMATSU PC300LC-8 KOMATSU PC340-6K KOMATSU PC340-6K KOMATSU PC340LC-7K KOMATSU PC360-7 KOMATSU PC400-8 KOMATSU PC400LC-8 KOMATSU PC450-7 KOMATSU PC450-7K KOMATSU PC450-8 KOMATSU PC450LC-7E0 KOMATSU PC450LC-8 VOLVO  EC300E


DONALDSON VIỆT NAM