Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502635 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu (600-319-5611)

P502635 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu (600-319-5611) (600-319-5610)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8, PC300-8 (6003195611)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 137 mm (5.39 inch)
Thread Size M36 x 1.5
Length 175 mm (6.89 inch)
Efficiency Beta 75 8 micron

BOW 600-311-5640

P502635 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu (600-319-5611) (600-319-5610)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-8, PC300-8 (6003195611) (600-319-5612)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 137 mm (5.39 inch)
Thread Size M36 x 1.5
Length 175 mm (6.89 inch)
Efficiency Beta 75 8 micron

 


DONALDSON VIỆT NAM