Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

DBA5294 | Lọc gió Komatsu PC200-10 (600-185-2810)

DBA5294 (P185294) | Lọc gió Komatsu PC200-10 (600-185-2810)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-10, PC138-10 (6001852810)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    189.3 mm (7.45 inch)
Width    233.5 mm (9.19 inch)
Height    321 mm (12.64 inch)
Efficiency    Up to 99.99%
Efficiency Test Std    ISO 5011
 

DBA5294 (P185294) | Lọc gió Komatsu PC200-10 (600-185-2810)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC200-10, PC138-10 (6001852810)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ USA, Có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Length    189.3 mm (7.45 inch)
Width    233.5 mm (9.19 inch)
Height    321 mm (12.64 inch)
Efficiency    Up to 99.99%
Efficiency Test Std    ISO 5011
Type    Primary
Style    Panel
Brand    Donaldson BLUE®


DONALDSON VIỆT NAM