Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502611 | Lọc dầu ben lái Komatsu (207-60-61250)

P502611 | Lọc dầu ben lái Komatsu (207-60-61250)
Dùng cho máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250-8
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU    207-60-61250
KOMATSU    2076061250

P502611 | Lọc dầu ben lái Komatsu (207-60-61250)
Dùng cho máy xúc thủy lực KOMATSU PC1250-8
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ CN, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU    207-60-61250
KOMATSU    2076061250


DONALDSON VIỆT NAM