Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P763950 | Lọc dầu thủy lực WA270, WA320-3 (42Y-60-H5080)

P763950 | Lọc dầu thủy lực WA270, WA320-3 (42Y-60-H5080)
Dùng cho máy xúc lật Komastu WA270-3, WA320-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    148 mm (5.83 inch)
Inner Diameter    49.5 mm (1.95 inch)
Length    352 mm (13.86 inch)
Efficiency Beta 2 27 micron

P763950 | Lọc dầu thủy lực WA270, WA320-3 (42Y-60-H5080)
Dùng cho máy xúc lật Komastu WA270-3, WA320-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    148 mm (5.83 inch)
Inner Diameter    49.5 mm (1.95 inch)
Length    352 mm (13.86 inch)
Efficiency Beta 2 27 micron


DONALDSON VIỆT NAM