Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P500148 | Lọc gió xúc lật Komastu WA80

P500148 | Lọc gió xúc lật Komastu WA80
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    158 mm (6.22 inch)
Inner Diameter    84 mm (3.31 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)

P500148 | Lọc gió xúc lật Komastu WA80
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    158 mm (6.22 inch)
Inner Diameter    84 mm (3.31 inch)
Length    254 mm (10.00 inch)


DONALDSON VIỆT NAM