Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502639 | Lọc dầu nhiên liệu thô (FS36231)

P502639 | Lọc dầu nhiên liệu thô (FS36231)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong (FS36231)
Hãng sản xuất: Donaldson (US),xuất xứ ID, có sẵn

Lọc dầu nhiên liệu P502639 thay thế:
FS36231 FLEETGUARD
53C0576 LIUGOONG
FS36215 FLEETGUARD
FS36230 FLEETGUARD

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108 MM
Thread Size: 1-14
Length: 148 MM

P502639 | Lọc dầu nhiên liệu thô (FS36231)
Dùng cho máy xúc lật Liugoong (FS36231)
Hãng sản xuất: Donaldson (US),xuất xứ ID, có sẵn

Lọc dầu nhiên liệu P502639 thay thế:
FS36231 FLEETGUARD
53C0576 LIUGOONG
FS36215 FLEETGUARD
FS36230 FLEETGUARD

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108 MM
Thread Size: 1-14
Length: 148 MM

 

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 108 MM
Thread Size: 1-14
Length: 148 MM


DONALDSON VIỆT NAM