Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P613333 | Lọc gió MPĐ Cummins 1000KVA (AF25708M)

P613333 | Lọc gió MPĐ Cummins 1000KVA (AF25708M)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    279 mm (10.98 inch)
Inner Diameter    201 mm (7.91 inch)
Length    519 mm (20.43 inch)
Efficiency    99.97

P613333 | Lọc gió MPĐ Cummins 1000KVA (AF25708M)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    279 mm (10.98 inch)
Inner Diameter    201 mm (7.91 inch)
Length    519 mm (20.43 inch)
Efficiency    99.97


DONALDSON VIỆT NAM