Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P554075 | Lọc nước KOMATSU 600-411-1420

P554075 | Lọc nước KOMATSU 600-411-1420
Hãng sản xuất: Donaldson (US),Xuất xứ Mexico, có sẵn
Áp dụng:
CUMMINS 3318318
KOMATSU 600-411-1420
CATERPILLAR 1W5518
FLEETGUARD WF2075
HITACHI 4228689

VOLVO 9912-18318

P554075 | Lọc nước KOMATSU 600-411-1420
Hãng sản xuất: Donaldson (US),Xuất xứ Mexico, có sẵn
Áp dụng:
CUMMINS 3318318
KOMATSU 600-411-1420
CATERPILLAR 1W5518
FLEETGUARD WF2075
HITACHI 4228689

VOLVO 9912-18318

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 3.70 Inches (94 MM)
Thread Size: 11/16-16 UN
Length: 5.35 Inches (136 MM)
Gasket OD: 2.83 Inches (72 MM)
Gasket ID: 2.44 Inches (62 MM)
Efficiency 99%: 50 MICRON

Lọc nước làm mát P554075 sử dụng cho các Model máy sau:

KOMATSU    D155AX-5    (600-411-1161)
KOMATSU    D155AX-5B    (600-411-1161)
KOMATSU    D155AX-5SL    (600-411-1161)
KOMATSU    D155AX-6    (600-411-1161)
KOMATSU    D155AX-6SL    (600-411-1161)
KOMATSU    D155S-1    (600-411-1420)
KOMATSU    D275A-2    (600-411-1171)
KOMATSU    D275A-2D    (600-411-1171)
KOMATSU    D275AX-5    (Pre-Charge);(600-411-1161)
KOMATSU    D275AX-5EO    (Pre-Charge);(600-411-1161)
KOMATSU    D275AX-5SL    (Pre-Charge);(600-411-1161)
KOMATSU    D355A-3    S/N 20338-37512;(600-411-1420)
KOMATSU    D355A-5    S/N 20338-37512;(600-411-1420)
KOMATSU    D375A-1    S/N 11329-up;(600-411-1171)
KOMATSU    D375A-2    S/N 11329-up;(600-411-1171)
KOMATSU    D375A-3    S/N 11329-up;(600-411-1171)
KOMATSU    D375A-5    (600-411-1171)
KOMATSU    D375A-5EO    (600-411-1171)
KOMATSU    D375A-5SL    (600-411-1171)
KOMATSU    D475A-1    (600-411-1161)
KOMATSU    D475A-2    (600-411-1171)
KOMATSU    D475A-3    (600-411-1171)
KOMATSU    D475A-5    (600-411-1171)
KOMATSU    D475A-5EO    (600-411-1171)
KOMATSU    D475ASD-5EO    (600-411-1171)
KOMATSU    D50A-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D50P-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D50PL-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D50S-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D53A-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D53S-16    (600-411-1420)
KOMATSU    D575A-2    (600-411-1171)
KOMATSU    D575A-3    (600-411-1171)
KOMATSU    D57S-1    (600-411-1420)
KOMATSU    D75S-3    (600-411-1420)
KOMATSU    GD500R-2    (600-411-1420)
KOMATSU    GD505A-2    (600-411-1420)
KOMATSU    GD505R-2    (600-411-1420)
KOMATSU    HD1200M-1    (600-411-1171)
KOMATSU    HD320-3    S/N 180720-up;(600-411-1171)
KOMATSU    HD325-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD325-6    (600-411-1171)
KOMATSU    HD405    (600-411-1171)
KOMATSU    HD405-6    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-3    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-7EO    (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-7EO    (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-2    (600-411-1161)
KOMATSU    HD785-3    (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD985-3    (600-411-1170)
KOMATSU    HM350    (600-411-1161)
KOMATSU    HM350-2    (600-411-1161)
KOMATSU    HM400    (600-411-1161)
KOMATSU    HM400-2    (600-411-1161)
KOMATSU    JH90EV    
KOMATSU    PC1000-1    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000LC-1    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000SE-1    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000SP-1    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100-6    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100LC-6    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100SE-6    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250-7    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250-8    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250LC-7    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250LC-8    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250SP-7    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250SP-8    (600-411-1171)
KOMATSU    PC150-1    (600-411-1420)
KOMATSU    PC1600-1    (600-411-1171)
KOMATSU    PC1800-6    (6004111171)
KOMATSU    PC2000-8    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650-3    (600-411-1170)
KOMATSU    PC650-3    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650-5    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650LC-3    (600-411-1170)
KOMATSU    PC650LC-5    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650SE-5    (600-411-1171)
KOMATSU    PC750LC-7    (600-411-1171)
KOMATSU    PC750LC-7MH    (600-411-1171)
KOMATSU    PC800LC-8    (600-411-1171)
KOMATSU    WA200-1    S/N 62390-70634;(600-411-1420)
KOMATSU    WA300-3LK    (600-411-1161)
KOMATSU    WA500-6    (600-411-1171)
KOMATSU    WA500-6    (600-411-1171)
KOMATSU    WA600-1    (600-411-1171)
KOMATSU    WA600-3    (600-411-1171)
KOMATSU    WA600-6    (600-411-1171)
KOMATSU    WA700-1    (600-411-1171)
KOMATSU    WA800-1    (600-411-1171)
KOMATSU    WA800-2    (600-411-1171)
KOMATSU    WA800-2    (600-411-1171)
KOMATSU    WA800-3    (600-411-1171)
KOMATSU    WA900-1    (600-411-1171)
KOMATSU    WA900-3    (600-411-1171)
KOMATSU    WD600-1    (600-411-1170)
KOMATSU    WD600-3    (6004111171)
KOMATSU    WD600-6    (6004111171)


DONALDSON VIỆT NAM