Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P554074 | Lọc nước máy xúc Komatsu PC450-6

P554074 | Lọc nước máy xúc Komatsu PC450-6
Dùng cho động cơ CAT/CUMMINS/KOMATSU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1W5518
ATLAS COPCO 23507189
KOMATSU 600-411-1161
KOMATSU 600-411-1171
FLEETGUARD WF2055

P554074 | Lọc nước máy xúc Komatsu PC450-6
Dùng cho động cơ CAT/CUMMINS/KOMATSU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 1W5518
ATLAS COPCO 23507189
KOMATSU 600-411-1161
KOMATSU 600-411-1171
FLEETGUARD WF2055

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93 mm (3.66 inch)
Thread Size    11/16-16 UN
Length    136 mm (5.53 inch)
Gasket OD    71 mm (2.80 inch)
Gasket ID    61 mm (2.40 inch)
Efficiency 99%    50 micron

Lọc nước P552055 dùng cho các máy-thiết bị:
KOMATSU    HD1200M-1 (600-411-1171)
KOMATSU    HD320-3    600-411-1171)
KOMATSU    HD325-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD325-6    (600-411-1171)
KOMATSU    HD405    (600-411-1171)
KOMATSU    HD405-6    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-3    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD465-7EO (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD605-7EO (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-2    (600-411-1161)
KOMATSU    HD785-3    (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-5    (600-411-1171)
KOMATSU    HD785-7    (600-411-1171)
KOMATSU    HD985-3    (600-411-1170)
KOMATSU    HM350    (600-411-1161)
KOMATSU    HM350-2    (600-411-1161)
KOMATSU    HM400    (600-411-1161)
KOMATSU    HM400-2    (600-411-1161)
KOMATSU    JH90EV    
KOMATSU    PC1000-1 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000LC-1 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000SE-1 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1000SP-1 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100-6 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100LC-6 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1100SE-6 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250-7 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250-8 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250LC-7 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250LC-8 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250SP-7 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1250SP-8 (600-411-1171)
KOMATSU    PC150-1    (600-411-1420)
KOMATSU    PC1600-1 (600-411-1171)
KOMATSU    PC1800-6 (6004111171)
KOMATSU    PC2000-8 (600-411-1171)
KOMATSU    PC650-3    (600-411-1170)
KOMATSU    PC650-3    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650-5    (600-411-1171)
KOMATSU    PC650LC-3 (600-411-1170)
KOMATSU    PC650LC-5 (600-411-1171)
KOMATSU    PC650SE-5 (600-411-1171)
KOMATSU    PC750LC-7 (600-411-1171)
KOMATSU    PC750LC-7MH (600-411-1171)
KOMATSU    PC800LC-8 (600-411-1171)


DONALDSON VIỆT NAM