Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552200 | Lọc dầu nhiên liệu (FF2200) (FF5687)

P552200 | Lọc dầu nhiên liệu (FF2200) (FF5687)
Dùng cho máy phát điện Cummins ISX (FF2200) (FF5687)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 91 mm (3.58 inch)
Thread Size: M72 x 2
Length: 228.6 mm (9.00 inch)
Gasket OD: 94.5 mm (3.72 inch)
Gasket ID: 78.7 mm (3.10 inch)
Efficiency 99%: 8 micron
Primary Application: CUMMINS 4088272

P552200 | Lọc dầu nhiên liệu (FF2200) (FF5687)
Dùng cho máy phát điện Cummins ISX (FF2200) (FF5687)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 91 mm (3.58 inch)
Thread Size: M72 x 2
Length: 228.6 mm (9.00 inch)
Gasket OD: 94.5 mm (3.72 inch)
Gasket ID: 78.7 mm (3.10 inch)
Efficiency 99%: 8 micron
Primary Application: CUMMINS 4088272


DONALDSON VIỆT NAM