Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P524838 | Lọc gió máy phát điện Cummins (AH1135)

P524838 | Lọc gió máy phát điện Cummins (AH1135)
Hãng sản xuất: Donaldson (US),Xuất xứ USA, hàng có sẵn, mới 100%

Áp dụng:
RACOR 071338003
FLEETGUARD AH1135
BALDWIN PA2724
FARM CA6623
WIX 46851

P524838 | Lọc gió máy phát điện Cummins (AH1135)
Hãng sản xuất: Donaldson (US),Xuất xứ USA, hàng có sẵn, mới 100%
Áp dụng:
RACOR 071338003
FLEETGUARD AH1135
BALDWIN PA2724
FARM CA6623
WIX 46851

Thông số kỹ thuật:
Outlet Diameter: 7.00 Inches (177.8 MM)
Body Diameter Maximum: 13.50 Inches (343 MM)
Body Length: 24.00 Inches (609.6 MM)
Overall Length: 25.80 Inches (655.32 MM)
Rated Flow LR: 49441 CFM (1400 CMM)
Rated Flow HR: 1398 CFM (39.6 CMM)
Restriction HR: 7.01 In H2O (178 MM H2O)


DONALDSON VIỆT NAM