Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P553639 | Lọc dầu động cơ Donaldson (LF3639)

P553639 | Lọc dầu động cơ Donaldson (LF3639)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 121 mm (4.76 inch)
Thread Size: 2 1/4-12 UN
Length: 280 mm (11.02 inch)
Gasket OD: 113 mm (4.45 inch)
Gasket ID: 100 mm (3.94 inch)
Efficiency 50%    17 micron
Efficiency 95%    39 micron
Efficiency Beta 75: 37 micron
Media Type: Cellulose

P553639 | Lọc dầu động cơ Donaldson (LF3639)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 121 mm (4.76 inch)
Thread Size: 2 1/4-12 UN
Length: 280 mm (11.02 inch)
Gasket OD: 113 mm (4.45 inch)
Gasket ID: 100 mm (3.94 inch)
Efficiency 50%    17 micron
Efficiency 95%    39 micron
Efficiency Beta 75: 37 micron
Media Type: Cellulose


DONALDSON VIỆT NAM