Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550202 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-7110)

P550202 | Lọc dầu nhiên liệu Komatsu (600-311-7110)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC800-6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 118 mm
Thread Size: 1 1/4-12 UN
Length:    260 mm

P550202 | Lọc dầu nhiên liệu Komatsu (600-311-7110)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC800-6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace:
12000206-8 VOLVO
21764952 VOLVO
24.332.00 UFI
298852 CUMMINS
299202 CUMMINS
330560067 SDMO
330560505 SDMO
33116 WIX
3313306 CUMMINS
600-311-7110 KOMATSU
600-311-7111 KOMATSU
600-311-7130 KOMATSU
600-311-7131 KOMATSU
600-311-7132 KOMATSU
600-311-8632 KOMATSU
961657 CLARK
9Y4404 CATERPILLAR
AZF 426 COOPERS (GUD)
BF 596 BALDWIN
CL 82 SDMO
FE 202 HIRSCHI/JURA
FF202 FLEETGUARD
FF534 FLEETGUARD
FGO 505 GEN PART / SDMO
FT 6022 FIAAM
H 176WK HENGST
LFF 202 LUBERFINER
P550202 DONALDSON
SK3529 SF
SN 202 HIRSCHI/JURA
WFU 37220 WISMET
WGF 202 WOODGATE
WK12111 MANN

Lọc nhiên liệu P550202 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU D155A-3
KOMATSU D155A-5
KOMATSU D155A-5
KOMATSU D155AX-3
KOMATSU D155AX-3
KOMATSU D155AX-5
KOMATSU D155AX-5
KOMATSU D155AX-5
KOMATSU D155AX-5B
KOMATSU D155AX-5SL
KOMATSU D155C-1
KOMATSU D275A-5D
KOMATSU D355C-3
KOMATSU D445A-1
KOMATSU D4551
KOMATSU D455A
KOMATSU D455A-1
KOMATSU D475-1
KOMATSU D475-1
KOMATSU D475-2
KOMATSU D475-2
KOMATSU D475A-1
KOMATSU D475A-1
KOMATSU D475A-2
KOMATSU D475A-2
KOMATSU D475A-3
KOMATSU D475A-3
KOMATSU D475A-5
KOMATSU D575A-2
KOMATSU D575A-3
KOMATSU D57S-2
KOMATSU DR450-1
KOMATSU EG300B-5
KOMATSU EG380B-1
KOMATSU EG400B-1
KOMATSU EG400B-2
KOMATSU EG400B-2
KOMATSU GD805A-1
KOMATSU GD805A-1
KOMATSU GD825-1
KOMATSU GD825-4
KOMATSU GD825A-1
KOMATSU GD825A-2
KOMATSU GD825A-2
KOMATSU GD825A-4
KOMATSU GS360
KOMATSU H400C
KOMATSU HD1200M
KOMATSU HD1200M
KOMATSU HD1200M-1
KOMATSU HD1200M-1
KOMATSU HD1200M-1
KOMATSU HD1600M-1
KOMATSU HD325-5
KOMATSU HD325-5
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD325-6
KOMATSU HD405-6
KOMATSU HD455-1
KOMATSU HD460
KOMATSU HD460-1
KOMATSU HD465-2
KOMATSU HD680-2
KOMATSU HD780-1
KOMATSU HD785
KOMATSU HD785
KOMATSU HD785-1
KOMATSU HD785-2
KOMATSU HD785-2
KOMATSU HD785-2
KOMATSU HD785-3
KOMATSU HD785-3
KOMATSU HD785-5
KOMATSU HD985-3
KOMATSU PC1400
KOMATSU PC1600
KOMATSU PC1600
KOMATSU PC1600
KOMATSU PC1600-1
KOMATSU PC1600-1
KOMATSU PC650-3
KOMATSU PC650-3
KOMATSU PC650-5
KOMATSU PC650-5
KOMATSU PC650LC-3
KOMATSU PC650LC-3
KOMATSU PC650LC-5
KOMATSU PC650SE-3
KOMATSU PC650SE-5
KOMATSU PC710
KOMATSU PC710-5
KOMATSU PC710SE-5
KOMATSU PC750-6
KOMATSU PC750-6
KOMATSU PC750LC-6
KOMATSU PC750LC-6MH
KOMATSU PC750SE-6
KOMATSU WA500
KOMATSU WA500-1
KOMATSU WA500-1
KOMATSU WA500-3
KOMATSU WA500-3
KOMATSU WA800
KOMATSU WA800-1
KOMATSU WA800-2
KOMATSU WA800-3
KOMATSU WA900-1
KOMATSU WA900-3
KOMATSU WA900-3

 


DONALDSON VIỆT NAM