Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551047 | Lọc nhiên liệu Kawasaki 95ZV (FS1007)

P551047 | Lọc dầu nhiên liệu Kawasaki 95ZV, 97ZV (FS1007)
Dùng cho động cơ CUMMINS (FS1007), (FS1040)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 115 mm
Thread Size: M85x2
Length: 292 mm
Efficiency 99%    10 micron

P551047 | Lọc dầu nhiên liệu Kawasaki 95ZV, 97ZV (FS1007)
Dùng cho động cơ CUMMINS (FS1007), (FS1040)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Replace:
4010651 CUMMINS
419858A1 IHC
441701A1 CASE-STEYR
54662036 INGERSOLL
6002142 O & K
BF1277-SP BALDWIN
FS1040 FLEETGUARD
P551040 DONALDSON
P551047 DONALDSON
SK3348 SF
SN 40549 HIRSCHI/JURA
WFU 37115 WISMET
WK1270 MANN
3101871 CUMMINS
3101872 CUMMINS
3331096 CUMMINS
33423 WIX
4010651 CUMMINS
419858A1 CASE IH
441701A1 CNH
BF 1264-SP BALDWIN
BF1274-SP BALDWIN
FS1007 FLEETGUARD
JU 1014584 JUNTTAN
P551047 DONALDSON
SK3116 SF
SN40550 HIRSCHI/JURA
WFU214918 WISMET
WK1270 MANN


DONALDSON VIỆT NAM