Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P578571 | Lọc dầu nhớt Hyundai Robex 140-9S

P578571 | Lọc dầu nhớt Hyundai Robex 140-9S

Dùng cho máy xúc Hyundai Robex 140-9S (26325-52003)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 84 mm

Inner Diameter: 29 mm

Length: 129 mm

Efficiency 50%: 18.17 micron

Efficiency Beta 75: 39.37 micron

Primary Application: HYUNDAI 2632552003

P578571 | Lọc dầu nhớt Hyundai Robex 140-9S

Dùng cho máy xúc Hyundai Robex 140-9S (26325-52003)

Hundai Robex 290-9S, Hyundai Robex 300-9S (2632552003)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 84 mm (3.31 inch)

Inner Diameter: 29 mm (1.14 inch)

Length: 129 mm (5.08 inch)

Efficiency 50%: 18.17 micron

Efficiency Beta 75: 39.37 micron

Style: Cartridge

Primary Application: HYUNDAI 2632552003


DONALDSON VIỆT NAM