Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P520582 | Lọc gió máy xúc lật Hyundai HL770-7A

P520582 | Lọc gió máy xúc lật Hyundai HL770-7A
Dùng cho máy xúc lật Hyundai HL770-7A, Robex 4500-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 11NB-T000-A
HYUNDAI 11L101560
FLEETGUARD AF4729
CUMMINS 3633059M1
CATTERPILLAR 3I0878

P520582 | Lọc gió máy xúc lật Hyundai HL770-7A
Dùng cho máy xúc lật Hyundai HL770-7A, Robex 4500-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 11NB-T000-A
HYUNDAI 11L101560
FLEETGUARD AF4729
CUMMINS 3633059M1
CATTERPILLAR 3I0878

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 194.06 mm (7.64 inch)
Inner Diameter 153.42 mm (6.04 inch)
Length 508 mm (20.00 inch)

Lọc gió P520582 dùng cho các máy-thiết bị:

HYUNDAI HL770
HYUNDAI HL770-7
HYUNDAI HL770-7A
HYUNDAI R450LC-3


DONALDSON VIỆT NAM