Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010110 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31RF-10400)

R010110 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31RF-10400)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -3;-7 Series

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm
Inner Diameter    85 mm
Overall Length    350 mm
Efficiency Beta 2: 9 micron

R010110 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31RF-10400)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -3;-7 Series

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm
Inner Diameter    85 mm
Overall Length    350 mm
Efficiency Beta 2: 9 micron

Lọc hồi thủy lực R010110 dùng cho:
HYUNDAI R170W-3
HYUNDAI R180LC-3
HYUNDAI R290LC
HYUNDAI R290LC-3
HYUNDAI R290LC-3LL/RB
HYUNDAI R290LC-7
HYUNDAI R290LC-7
HYUNDAI R290LC-7A
HYUNDAI R290LC-7H
HYUNDAI R290NLC-7A
HYUNDAI R305LC-7
HYUNDAI R320LC
HYUNDAI R320LC-3
HYUNDAI R320LC-3
HYUNDAI R320LC-7
HYUNDAI R320LC-7A
HYUNDAI R360LC-3
HYUNDAI R360LC-3
HYUNDAI R360LC-7
HYUNDAI R360LC-7A
HYUNDAI R450LC-7
HYUNDAI R450LC-7A
HYUNDAI R500LC-7
HYUNDAI R500LC-7A
HYUNDAI ROBEX 305LC-7


DONALDSON VIỆT NAM