Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010074 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago

R010074 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago (31945-84000)
Dùng cho Hyundai Trago 440, Hyundai HD380 (31945-84000)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Replace:
HYUNDAI 31945-84000
SAKURA FC-28030

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 96 mm
Thread Size: M22 x 1.5
Length: 169 mm
Primary App: HYUNDAI 2632084300

R010074 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago (31945-84000)
Dùng cho Hyundai Trago 440, Hyundai HD380 (31945-84000)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Replace:
HYUNDAI 31945-84000
SAKURA FC-28030

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 96 mm
Thread Size: M22 x 1.5
Length: 169 mm
Primary App: HYUNDAI 2632084300


DONALDSON VIỆT NAM