Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A)

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -9 Series (31N4-01461)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm (5.91 inch)
Inner Diameter    85 mm (3.35 inch)
Overall Length    452.7 mm (17.82 inch)
Efficiency Beta 2: 9 micron

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -9 Series (31N4-01461)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Lọc hồi thủy lực R010109 dùng cho:
HYUNDAI R110-7
HYUNDAI R110-7A
HYUNDAI R110D-7
HYUNDAI R140LC-7
HYUNDAI R140LC-7
HYUNDAI R140W-7
HYUNDAI R160LC-7
HYUNDAI R160LCD-7
HYUNDAI R170W-7
HYUNDAI R180LC-7
HYUNDAI R200LC
HYUNDAI R200W
HYUNDAI R200W-3
HYUNDAI R200W-7
HYUNDAI R210LC-3
HYUNDAI R210LC-3
HYUNDAI R210LC-3LL
HYUNDAI R210LC-7
HYUNDAI R210LC-7H
HYUNDAI R210NLC-7
HYUNDAI R250LC-3
HYUNDAI R250LC-7
HYUNDAI R250LC-7A
HYUNDAI R280LC
HYUNDAI ROBEX 215-7
HYUNDAI ROBEX 215-7
HYUNDAI ROBEX 265LC-7
HYUNDAI ROBEX 335LC-7
HYUNDAI ROBEX 375LC-7H
HYUNDAI ROBEX 455LC-7


DONALDSON VIỆT NAM