Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A) (31RF-10150)

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A) (31RF-10150)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -9 Series (31N4-01461)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    150 mm (5.91 inch)
Inner Diameter    85 mm (3.35 inch)
Overall Length    452.7 mm (17.82 inch)
Efficiency Beta 2: 9 micron

R010109 | Lọc hồi thủy lực Hyundai (31E1-0212-A) (31RF-10150)
Dùng cho máy xúc Hyundai Robex -9 Series (31N4-01461)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Lọc hồi thủy lực R010109 (31RF-10150) dùng cho:
HYUNDAI R110-7 HYUNDAI R110-7A HYUNDAI R110D-7 HYUNDAI R140LC-7 HYUNDAI R140LC-7 HYUNDAI R140W-7 HYUNDAI R160LC-7 HYUNDAI R160LCD-7 HYUNDAI R170W-7 HYUNDAI R180LC-7 HYUNDAI R200LC HYUNDAI R200W HYUNDAI R200W-3 HYUNDAI R200W-7 HYUNDAI R210LC-3 HYUNDAI R210LC-3 HYUNDAI R210LC-3LL HYUNDAI R210LC-7 HYUNDAI R210LC-7H HYUNDAI R210NLC-7 HYUNDAI R250LC-3 HYUNDAI R250LC-7 HYUNDAI R250LC-7A HYUNDAI R280LC HYUNDAI ROBEX 215-7 HYUNDAI ROBEX 215-7 HYUNDAI ROBEX 265LC-7 HYUNDAI ROBEX 335LC-7 HYUNDAI ROBEX 375LC-7H HYUNDAI ROBEX 455LC-7 


DONALDSON VIỆT NAM