Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P633594 | Lọc gió Hyundai HD270 (28130-7M000)

P633594 | Lọc gió xe Hyundai HD270 (28130-7M000)
Dùng cho xe Hyundai HD270, HD370 (28130-7M000)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Korea

Thay thế:
HYUNDAI 28130-7M000
HYUNDAI 28130-7C000

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    324 mm
Inner Diameter    188 mm
Length    427 mm
Overall Length    445 mm

P633594 | Lọc gió xe Hyundai HD270 (28130-7M000)
Dùng cho xe Hyundai HD270, HD370 (28130-7M000)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Korea

Thay thế:
HYUNDAI 28130-7M000
HYUNDAI 28130-7C000

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    324 mm
Inner Diameter    188 mm
Length    427 mm
Overall Length    445 mm


DONALDSON VIỆT NAM