Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P630867 | Lọc gió Donaldson (28130-5H002)

P630867 | Lọc gió Donaldson (28130-5H002)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, Có sẵn

Lọc gió Donaldson P630867 dùng thay thế:
DONSSON    DA2859
HYUNDAI    281305H000 (281305H002)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter   198 mm
Inner Diameter   128 mm
Length   263 mm
Overall Length   289 mm

P630867 | Lọc gió Donaldson (28130-5H002)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Mexico, Có sẵn

Lọc gió Donaldson P630867 dùng thay thế:
DONSSON    DA2859
HYUNDAI    281305H000 (281305H002)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    198 mm (7.80 inch)
Inner Diameter    128 mm (5.04 inch)
Length    263 mm (10.35 inch)
Overall Length    289 mm (11.38 inch)


DONALDSON VIỆT NAM