Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502444 | Lọc dầu động cơ Hyundai Robex 2900-7

P502444 | Lọc dầu động cơ Hyundai Robex 2900-7
Dùng cho máy xúc Hyundai R2900-7, R3000-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Replace:
HYUNDAI 26312-83C10

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 136 mm
Thread Size: M45 x 2
Length: 255 mm
Gasket OD: 109 mm
Gasket ID: 100 mm
Efficiency Beta 75: 48 mic
Primary App: HYUNDAI 2631283C10

P502444 | Lọc dầu động cơ Hyundai Robex 2900-7
Dùng cho máy xúc Hyundai R2900-7, R3000-7

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indo, có sẵn

Replace:
HYUNDAI 26312-83C10

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 136 mm
Thread Size: M45 x 2
Length: 255 mm
Gasket OD: 109 mm
Gasket ID: 100 mm
Efficiency Beta 75: 48 mic
Primary App: HYUNDAI 2631283C10


DONALDSON VIỆT NAM