Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502475 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago Xcient

P502475 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago Xcient
Dùng cho Hyundai Trago Xcient HD450. HD500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Lọc nhiên liệu P502475 thay thế:
 

Hyundai 31945-84400
Hyundai 31945-82000
Hyundai 31945-82010

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 108 mm
Thread Size 2 1/2 BSP/G
Length    200 mm
Gasket OD 101.7 mm
Gasket ID 91 mm
Efficiency Beta 75 15 mic

P502475 | Lọc dầu nhiên liệu Hyundai Trago Xcient
Dùng cho Hyundai Trago Xcient HD450. HD500, HD320 (2021)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Lọc nhiên liệu P502475 thay thế:
Hyundai 31945-84400
Hyundai 31945-82000
Hyundai 31945-82010

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 108 mm
Thread Size 2 1/2 BSP/G
Length    200 mm
Gasket OD 101.7 mm
Gasket ID 91 mm
Efficiency Beta 75 15 mic

 


DONALDSON VIỆT NAM