Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P753340 | Lọc gió điều hòa Hyundai (71LB-00290)

P753340 | Lọc gió điều hòa Hyundai (71LB-00290)
Dùng cho máy xúc lật Hyudai HL770-7 (71LB00290)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    270 mm (10.63 inch)
Width    17 mm (0.67 inch)
Height    164 mm (6.46 inch)

P753340 | Lọc gió điều hòa Hyundai (71LB-00290)
Dùng cho máy xúc lật Hyudai HL770-7 (71LB00290)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia

Thông số kỹ thuật:
Length    270 mm (10.63 inch)
Width    17 mm (0.67 inch)
Height    164 mm (6.46 inch)


DONALDSON VIỆT NAM