Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P502538 | Lọc dầu nhớt Hyundai (26325-84000)

P502538 | Lọc dầu nhớt Hyundai (26325-84000)
Dùng cho Hyudai HD260, Hyundai HD270, Hyundai HD320

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 26325-84000
HYUNDAI 26325-84001
SAKURA O-1011

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    127 mm
Inner Diameter    58 mm
Length    187 mm
Efficiency Beta 75 39 micr

P502538 | Lọc dầu nhớt Hyundai (26325-84000)
Dùng cho Hyudai HD260, Hyundai HD270, Hyundai HD320

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 26325-84000
HYUNDAI 26325-84001
SAKURA O-1011

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    127 mm
Inner Diameter    58 mm
Length    187 mm
Efficiency Beta 75 39 micr


DONALDSON VIỆT NAM