Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P902311 | Lọc gió máy xúc Hyundai R2900-7

P902311 | Lọc gió máy xúc Hyundai R2900-7
Dùng cho máy xúc Hyundai, Doosan, Daewoo

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Australia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    275.7 mm (10.85 inch)
Inner Diameter    165.1 mm (6.50 inch)
Length    481.3 mm (18.95 inch)
Overall Length    494 mm (19.45 inch)
Bolt Hole Diameter    16.76 mm (0.66 inch)

P902311 | Lọc gió máy xúc Hyundai R2900-7
Dùng cho máy xúc Hyundai, Doosan, Daewoo

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Australia

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    275.7 mm (10.85 inch)
Inner Diameter    165.1 mm (6.50 inch)
Length    481.3 mm (18.95 inch)
Overall Length    494 mm (19.45 inch)
Bolt Hole Diameter    16.76 mm (0.66 inch)


DONALDSON VIỆT NAM