Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550065 | Lọc dầu nhớt (P550066+P502405)

P550065 | Lọc dầu nhớt Donaldson (P550066+P502405)
Dùng cho xe Hyudai HD270, Hyundai HD280, Hyundai HD320

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 26452-72001
HYUNDAI 26345-72001
FLEETGUARD LF3447
MITSUBISHI ME064356
KOBELCO 2451U-1801

P550065 | Lọc dầu nhớt Donaldson (P550066+P502405)
Dùng cho xe Hyudai HD270, Hyundai HD280, Hyundai HD320

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
HYUNDAI 26452-72001
HYUNDAI 26345-72001
FLEETGUARD LF3447
MITSUBISHI ME064356
KOBELCO 2451U-1801


DONALDSON VIỆT NAM