Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P506088 | Lọc dầu động cơ Ford Ranger

P506088 | Lọc dầu động cơ Ford Ranger (9BB3J6744BA)
Dùng cho ô tô Ford Ranger, Mazda BT50

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace part:
FORD    BB3J6744BA
MAZDA    1WA014302

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 65 mm
Inner Diameter: 28 mm
Length: 69 mm
Gasket OD: 80.8 mm
Gasket ID: 72.8 mm
Efficiency 50%    17 micron

P506088 | Lọc dầu động cơ Ford Ranger (9BB3J6744BA)
Dùng cho ô tô Ford Ranger, Mazda BT50

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace part:
FORD    BB3J6744BA
MAZDA    1WA014302

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 65 mm
Inner Diameter: 28 mm
Length: 69 mm
Gasket OD: 80.8 mm
Gasket ID: 72.8 mm
Efficiency 50%    17 micron
Efficiency 95%    30 micron
Efficiency Beta 75: 38 micron


DONALDSON VIỆT NAM