Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X011894 | Lọc gió Howo 420 (R003669 + R004359)

X011894 | Lọc gió Howo 420 (R003669 + R004359)

Hãng sản xuất Donaldson, Xuất xứ China, Có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Đường kính ngoài: 280 mm

Đương kính trong: 200 mm

Chiều dài: 426 mm

X011894 | Lọc gió Howo 420 (R003669 + R004359)

Hãng sản xuất Donaldson, Xuất xứ China, Có sẵn

 

Thông số kỹ thuật:

Đường kính ngoài: 280 mm

Đương kính trong: 200 mm

Chiều dài: 426 mm

 


DONALDSON VIỆT NAM