Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P506093 | Lọc dầu nhiên liệu Ford Ranger

P506093 | Lọc dầu nhiên liệu Ford Ranger (AB3J9176AC)
Dùng cho ô tô Ford Ranger, Mazda BT50, Mitsubishi Triton

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace part:
FORD AB3J9176AC
GMC 19280212
MAZDA U2Y013ZA5
MITSUBISHI 1770A337
TOYOTA 233900L050
WESFIL WCF207

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 65 mm
Inner Diameter: 28 mm
Length: 69 mm

P506093 | Lọc dầu nhiên liệu Ford Ranger (AB3J9176AC)
Dùng cho ô tô Ford Ranger, Mazda BT50, Mitsubishi Triton

Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Replace part:
FORD AB3J9176AC
GMC 19280212
MAZDA U2Y013ZA5
MITSUBISHI 1770A337
TOYOTA 233900L050
WESFIL WCF207

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 65 mm
Inner Diameter: 28 mm
Length: 69 mm
Gasket OD: 80.8 mm
Gasket ID: 72.8 mm
Efficiency 50%    17 micron
Efficiency 95%    30 micron
Efficiency Beta 75: 38 micron


DONALDSON VIỆT NAM