Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

R010051 | Lọc điều khiển SANY (A222100000119)

R010051 | Lọc điều khiển SANY (A222100000119)
Dùng cho máy xúc SANY SY215C (A222100000119)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
SANY A222100000119

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 46.5 mm
Inner Diameter: 15.5 mm
Length: 76 mm

R010051 | Lọc điều khiển SANY (A222100000119)
Dùng cho máy xúc SANY SY215C (A222100000119)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
SANY A222100000119

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 46.5 mm
Inner Diameter: 15.5 mm
Length: 76 mm

Lọc thuỷ lực R010051 dùng cho máy-thiết bị:


SANY SY135    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU BB4BG1TRP
SANY SY135C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU BB-4BG1TRP
SANY SY200C    -    EXCAVATOR    -    CUMMINS 6BTA5.9
SANY SY200C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    CUMMINS 6BTA5.9C
SANY SY200C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    MITSUBISHI 6D34TL
SANY SY205C8    -    EXCAVATOR TRACKED    -    MITSUBISHI 6D34TL
SANY SY210C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    MITSUBISHI 6D34TL
SANY SY215C-8    -    EXCAVATOR
SANY SY215C8S    -    EXCAVATOR    -    MITSUBISHI 6D34TL
SANY SY230C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU CC6BG1TRP
SANY SY235C    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU CC6BG1TRP
SANY SY235C-8S    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU 6BG1T
SANY SY255C8S    -    EXCAVATOR    -    ISUZU 6BG1T
SANY SY330    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU 6HK1
SANY SY350    -    EXCAVATOR TRACKED    -    ISUZU 6HK1
SANY SY360    -    EXCAVATOR TRACKED
SANY SY360    -    EXCAVATOR TRACKED


DONALDSON VIỆT NAM