Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P550077 | Lọc dầu động cơ Kawasaki 80ZII

P550077 | Lọc dầu động cơ Kawasaki 80ZII
Dùng cho động cơ NISSAN (15274-90225)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Kobelco 2451R131-1F
Nissan 1527490225
Nissan 1527490228
Nissan 1527490229
Fleetguard LF3386
Nippon O-5127

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100 mm (3.94 inch)
Inner Diameter: 16 mm (0.63 inch)
Length: 184 mm (7.24 inch)

P550077 | Lọc dầu động cơ Kawasaki 80ZII
Dùng cho động cơ NISSAN (15274-90225)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
Kobelco 2451R131-1F
Nissan 1527490225
Nissan 1527490228
Nissan 1527490229
Fleetguard LF3386
Nippon O-5127

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    100 mm (3.94 inch)
Inner Diameter    16 mm (0.63 inch)
Length    184 mm (7.24 inch)

Lọc dầu động cơ P550077 dùng cho các máy-thiết bị:

TADANO KG52TXL
NISSAN CW41H
NISSAN CK30CT
KOBELCO LK950-2
KOBELCO LK900
KOBELCO LK850-2
KOBELCO LK700A
KOBELCO LK600A
KOBELCO LK600
KAWASAKI KSS 85ZII
KAWASAKI KSS 85Z
KAWASAKI KSS 80ZII
KAWASAKI KLD 85ZII
KAWASAKI KLD 80ZII
KAWASAKI KLD 70II
HITACHI LX200-1
HITACHI LX200


DONALDSON VIỆT NAM