Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X006252 | Lọc gió Komatsu D50-17 (600-181-2500)

X006252 | Lọc gió Komatsu D50-17 (600-181-2500)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P522451+P522450)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-181-2500
FLEETGUARD AF1962M
KOMATSU 6114-80-7101
BALDWIN PA2664

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 247.1 mm
Inner Diameter: 143.8 mm
Length: 319 mm
Overall Length: 331.7 mm

X006252 | Lọc gió Komatsu D50-17 (600-181-2500)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P522451+P522450)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-181-2500
FLEETGUARD AF1962M
KOMATSU 6114-80-7101
BALDWIN PA2664

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    247.1 mm (9.73 inch)
Inner Diameter    143.8 mm (5.66 inch)
Length    319 mm (12.56 inch)
Overall Length    331.7 mm (13.06 inch)

Lọc gió X006252 (P522451+P522450) dùng cho các máy-thiết bị:

KOMATSU    D50A-16    (600-181-2500)
KOMATSU    D50A-17    (6114-80-7101)
KOMATSU    D50P-16    (600-181-2500)
KOMATSU    D50P-17    (6114-80-7101)
KOMATSU    D50PL-16 (600-181-2500)
KOMATSU    D50PL-17 (6114-80-7101)
KOMATSU    D50S-16    (600-181-2500)
KOMATSU    D53A-16    (600-181-2500)
KOMATSU    D53A-17    (6114-80-7101)
KOMATSU    D53P-17    (6114-80-7101)
KOMATSU    D53S-16    (600-181-2500)
KOMATSU    D53S-17    (6114-80-7101)
KOMATSU    D58-1    (600-181-2500)
KOMATSU    D58E-1    (600-181-2500)
KOMATSU    D58P-1    (600-181-2500)
KOMATSU    D63E-1    (6114-80-7101)
KOMATSU    D65E-12 (6114-80-7101)
KOMATSU    D65EX-12 (6114-80-7101)
KOMATSU    D65P-12 (6114-80-7101)
KOMATSU    D65PX-12(6114-80-7101)
KOMATSU    GD613A-1 (6114-80-7101)
KOMATSU    GD623A-1 (6114-80-7101)
KOMATSU    GD625A-1 (6114-80-7101)
KOMATSU    GD663A-1 (6114-80-7101)
KOMATSU    PC200    (600-181-2500)


DONALDSON VIỆT NAM