Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

X006244 | Lọc gió Komatsu D85A (600-181-4400)

X006244 | Lọc gió Komatsu D85A (600-181-4400)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P145702+P145701)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-181-4400
FLEETGUARD AF4504M
KOMATSU 612-881-7320
CATERPILLAR 3I0374

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 307.2 mm
Inner Diameter: 196.2 mm
Length: 457.2 mm
Overall Length: 469.9 mm

X006244 | Lọc gió Komatsu D85A (600-181-4400)
Dùng cho máy xúc, máy ủi Komatsu (P145702+P145701)
Hãng sản xuất Donaldson, xuất xứ USA, Có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-181-4400
FLEETGUARD AF4504M
KOMATSU 612-881-7320
CATERPILLAR 3I0374

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    307.2 mm (12.09 inch)
Inner Diameter    196.2 mm (7.72 inch)
Length    457.2 mm (18.00 inch)
Overall Length    469.9 mm (18.50 inch)

Lọc gió X006244 dùng cho các máy-thiết bị:

HITACHI    W270    (76570088)
KOMATSU    1050    (6128-81-7320)
KOMATSU    D135A-2    (600-181-4401)
KOMATSU    D150A-1    (600-181-4400)
KOMATSU    D155A-1    (600-181-4400)
KOMATSU    D155A-2    (6128-81-7043)
KOMATSU    D155A-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    D155AX-3 (6128-81-7042)
KOMATSU    D155AX-5 (600-181-4401)
KOMATSU    D155AX-5B (600-181-4401)
KOMATSU    D155AX-5SL (600-181-4401)
KOMATSU    D155C-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    D155S-1    (600-181-4400)
KOMATSU    D275A-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    D275A-2D (6128-81-7042)
KOMATSU    D355A-1    S/N 14050-up;
KOMATSU    D355A-3    (600-181-4400)
KOMATSU    D355A-5    (600-181-4400)
KOMATSU    D355C-3    (600-181-4400)
KOMATSU    D375A-1    (600-181-4400)
KOMATSU    D375A-2    (600-181-4400)
KOMATSU    D375A-3    (600-181-4400)
KOMATSU    D455A-1    (600-181-4400)
KOMATSU    D475A-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    D475A-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    D575A-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    D80A-18    (600-181-4400)
KOMATSU    D85A-18    (600-181-4400)
KOMATSU    D85E-18    (600-181-4400)
KOMATSU    D85P-18    (600-181-4400)
KOMATSU    D95S-2    (600-181-4400)
KOMATSU    GD825A-1 (6128-81-7042)
KOMATSU    GD825A-2 (6128-81-7042)
KOMATSU    GD825A-4    
KOMATSU    GS360-1    
KOMATSU    HD455-1    (6128-81-7320)
KOMATSU    HD680-2    (6128-81-7320)
KOMATSU    PC1000-1 (6128-81-7320)
KOMATSU    PC1000LC-1 (6128-81-7320)
KOMATSU    PC1000SE-1 (6128-81-7320)
KOMATSU    PC1000SP-1 (6128-81-7320)
KOMATSU    PC1100-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC1100LC-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC1100SE-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC1500-1 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC1600-1 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650-5    (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650LC-3 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650LC-5 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC650SE-5 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC710-5    (6128-81-7042)
KOMATSU    PC710SE-5 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC750-6    (6128-81-7042)
KOMATSU    PC750LC-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC750LC-6MH (6128-81-7042)
KOMATSU    PC750SE-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    PC800SE-6 (6128-81-7042)
KOMATSU    W180-1    
KOMATSU    WA500-1    (600-181-4400)
KOMATSU    WA500-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA500-3    (600-181-4400)
KOMATSU    WA600-1    (600-181-4400)
KOMATSU    WA600-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA600-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA700-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA700-3    (600-181-4401)
KOMATSU    WA800-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA800-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA800-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA800-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA900-1    (6128-81-7042)
KOMATSU    WA900-3    (612-881-7043)
KOMATSU    WD600-1    (600-181-4400)
KOMATSU    WF600T-1 (6128-81-7042)
KOMATSU    WS16S-1    
KOMATSU    WS16S-2    
KOMATSU    WS16S-3    (6128-81-7042)
KOMATSU    WS23-1    
KOMATSU    WS23-2    (6128-81-7042)
KOMATSU    WS23S-1    
KOMATSU    WS23S-2    (6128-81-7042)


DONALDSON VIỆT NAM