Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P829333 | Lọc gió Komatsu PC138-8 (600-185-2100)

P829333 | Lọc gió Komatsu PC138-8
Dùng cho khoan, máy xúc, máy nén khí

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 110-6326
CATERPILLAR 131-8902
DYNAPAC 374771
HITACHI 4486002
IVECO 151849148
KOBELCO LP11P00004S002
KOMATSU 600-185-2100

P829333 | Lọc gió Komatsu PC138-8 (600-185-2100)
Dùng cho khoan, máy xúc, máy nén khí

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
CATERPILLAR 110-6326
CATERPILLAR 131-8902
DYNAPAC 374771
HITACHI 4486002
IVECO 151849148
KOBELCO LP11P00004S002
KOMATSU 600-185-2100

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 94.6 mm (3.72 inch)
Inner Diameter 74.1 mm (2.92 inch)
Length 339.5 mm (13.37 inch)

Lọc gió P829333 dùng cho các máy-thiết bị:

HITACHI    DX75 (AT171853)
HITACHI    Zaxis 120-3 (4486002)
HITACHI    Zaxis 135US-3 (4486002)
HITACHI    ZX110    (4486002)
HITACHI    ZX110-E    (4486002)
HITACHI    ZX120    S/N 060147-up;(4486002)
HITACHI    ZX120-3    (4486002)
HITACHI    ZX120-E    S/N 060120-up;(4486002)
HITACHI    ZX125US    S/N 10572-up;(4486002)
HITACHI    ZX125US-E S/N 10572-up;(4486002)
HITACHI    ZX130    (4486002)
HITACHI    ZX130H    S/N 60138-up;(4486002)
HITACHI    ZX130K    S/N 60138-up;(4486002)
HITACHI    ZX135US    S/N 62997-up;(4486002)
HITACHI    ZX135US-3 (4486002)
HITACHI    ZX135US-E S/N 62997-up;(4486002)
HITACHI    ZX135USK S/N 62997-up;(4486002)
HITACHI    ZX160    (4486002)
HITACHI    ZX160LC    (4486002)
HITACHI    ZX180LC    (4486002)
HITACHI    ZX180LCN (4486002)
KOBELCO    ED150    (LP02P00004-3)
KOBELCO    SK115SR    (LP02P00004-3)
KOBELCO    SK115SRDZ (LP11P00004S002)
KOBELCO    SK115SRDZ-1E (LP02P00004-3)
KOBELCO    SK120 MKV (LP11P00004S002)
KOBELCO    SK120 MKV Super    (LP11P00004S002)
KOBELCO    SK130UR    (LP11P00004S002)
KOBELCO    SK135SR    (LP02P00004-3)
KOBELCO    SK135SR-1E LP11P00004S002)
KOBELCO    SK135SRLC-1E (LP02P00004-3)
KOMATSU    PC128US-2 (600-185-2100)
KOMATSU    PC128UU-2 (600-185-2100)
KOMATSU    PC130-7    (8481-01-189)
KOMATSU    PC130-8    (600-185-2100)
KOMATSU    PC138US-8 (600-185-2100)
KOMATSU    PC138USLC-2 (600-185-2110)
KOMATSU    PC138USLC-2 (600-185-2110)
KOMATSU    PC138USLC-2A (600-185-2110)
KOMATSU    PC138USLC-8 (600-185-2100)
KOMATSU    PC158US-2 (600-185-2100)
KOMATSU    PC158USLC-2 (600-185-2100)
KOMATSU    PC95R-2    (848101144)


DONALDSON VIỆT NAM