Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P782913 | Lọc dầu tách khí máy khoan (03267728)

P782913 | Lọc dầu tách khí máy khoan (03267728)
Dùng cho máy khoan Tamrock 700-2

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
03267728 TAMROCK
0701450 GRASO AIR
89848519 GARDNER
AS2462 FLEETGUARD
CAP310003 CAP
DA1029 SOTRAS
FF06/14024 GRASO AIR
FFOS14024 FINNFILTER
OA1036 HIRSCHI/JURA
P782913 DONALDSON
SAO55290 SF
WDA21052 WISMET

P782913 | Lọc dầu tách khí máy khoan (03267728)
Dùng cho máy khoan Tamrock 700-2

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ US, có sẵn

Replace:
03267728 TAMROCK
0701450 GRASO AIR
89848519 GARDNER
AS2462 FLEETGUARD
CAP310003 CAP
DA1029 SOTRAS
FF06/14024 GRASO AIR
FFOS14024 FINNFILTER
OA1036 HIRSCHI/JURA
P782913 DONALDSON
SAO55290 SF
WDA21052 WISMET

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 80 mm
Inner Diameter: 43 mm
Length: 254.4 mm
Flange Diameter    80 mm


DONALDSON VIỆT NAM