Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P778337 | Lọc gió Komatsu PC130-6 (600-181-9450)

P778337 | Lọc gió Komatsu PC130-6 (600-181-9450)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC128UU, PC130-6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-181-9450
KOMATSU 600-181-9460
KOMATSU 600-182-1320

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter    155.2 mm (6.11 inch)
Inner Diameter    85.8 mm (3.38 inch)
Length    301 mm (11.85 inch)

P778337 | Lọc gió Komatsu PC130-6 (600-181-9450)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC128UU, PC130-6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-181-9450
KOMATSU 600-181-9460
KOMATSU 600-182-1320

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter    155.2 mm (6.11 inch)
Inner Diameter    85.8 mm (3.38 inch)
Length    301 mm (11.85 inch)
Overall Length    313.7 mm (12.35 inch)
Bolt Hole Diameter    16 mm (0.63 inch)

Lọc gió P778337 dùng cho các máy-thiết bị:

KOMATSU    PC100-5    (600-181-9450)
KOMATSU    PC100-5    (600-181-9460)
KOMATSU    PC100-6    (600-181-9450)
KOMATSU    PC100-6    (600-181-9460)
KOMATSU    PC120-5    (600-181-9450)
KOMATSU    PC120-5    (600-181-9460)
KOMATSU    PC120-6    (600-181-9450)
KOMATSU    PC120-6    (600-181-9460)
KOMATSU    PC120-6    (600-181-9450)
KOMATSU    PC128UU-1 (600-181-9460)
KOMATSU    PC128UU-1 (600-181-9460)
KOMATSU    PC130-6    (600-181-9450)
KOMATSU    PC130-6    (600-181-9460)


DONALDSON VIỆT NAM