Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P763873 | Lọc hồi thuỷ lực TAMROCK (86727289)

P763873 | Lọc hồi thuỷ lực TAMROCK 900 (86727289)
Dùng cho máy khoan Tamrock 900, Furuwawa HCR1500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy

Replace:
FILTREC: R736G10B, R736G10P
FINN EQUIP: FC1297F012B
FINN FILTER: FC1297F012BS
NEW HOLLAND: 72111326
SCHUPP AG: HY9325
TAMROCK: 86727289

Thông số kỹ thuật
Outer Diameter 126 mm
Inner Diameter 40 mm
Length 580 mm

P763873 | Lọc hồi thuỷ lực TAMROCK 900 (86727289)
Dùng cho máy khoan Tamrock 900, Furuwawa HCR1500

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Replace:
FILTREC: R736G10B, R736G10P
FINN EQUIPMENT: FC1297F012B
FINN FILTER: FC1297F012BS
NEW HOLLAND: 72111326
SCHUPP AG: HY9325
TAMROCK: 86727289

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 126 mm
Inner Diameter 40 mm
Length 580 mm
Efficiency 11 micron


DONALDSON VIỆT NAM