Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P762921 | Lọc hồi thuỷ lực PC450-6 (07063-01383)

P762921 | Lọc hồi thuỷ lực PC450-6 (07063-01383)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-6 (2086-06-1150)

Replace:
07063-01383 KOMATSU
14508017 VOLVO
208-60-61150 KOMATSU
24719051 DAEWOO
4287634    HITACHI
4287634    FIAT
4333469    HITACHI
7063-01-383 KOMATSU
76580323 FIAT
76580323 HITACHI
H-2709 SAKURA

P762921 | Lọc hồi thuỷ lực PC450-6 (07063-01383)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-6, Hitachi ZX470-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Italy, có sẵn

Replace:
07063-01383 KOMATSU
14508017 VOLVO
208-60-61150 KOMATSU
24719051 DAEWOO
4287634    HITACHI
4287634    FIAT
4333469    HITACHI
7063-01-383 KOMATSU
76580323 FIAT
76580323 HITACHI
H-2709 SAKURA

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter 175 mm
Inner Diameter 96.5 mm
Length 450 mm
Efficiency Beta 2 10 mic

Lọc hồi thuỷ lực P762921 dùng cho máy-thiết bị:

HITACHI    EX1200-5 (4333469) HITACHI    EX1200-5C (4333469) HITACHI    EX1200-5D (4333469) HITACHI    EX1900-5 (4333469) HITACHI    EX2500    (4333469) HITACHI    EX2500-5 (4333469) HITACHI    EX3600-5 (4333469) HITACHI    EX400-3    (4333469) HITACHI    EX400-5    (4333469) HITACHI    EX450-5    (4333469) HITACHI    EX455-5    (4333469) HITACHI    EX550    (4333469) HITACHI    EX550-3    (4333469) HITACHI    EX550-5    (4333469) HITACHI    EX5500    (4333469) HITACHI    EX5500-5 (4333469) HITACHI    EX600-3    (4333469) HITACHI    EX600-5    (4333469) HITACHI    EX600H-3 (4333469) HITACHI    EX600H-5 (4333469) HITACHI    EX600LC-3 (4333469) HITACHI    EX600LC-5 (4333469) HITACHI    EX600LCH-3 (4333469) HITACHI    EX600LCH-5 (4333469) HITACHI    Giant EX1900 (4333469) HITACHI    Giant EX2500 (4333469) HITACHI    Giant EX3600 (4333469) HITACHI    Zaxis 460LCH (4333469) HITACHI    Zaxis 480MT (4333469) HITACHI    Zaxis 480MTH (4333469) HITACHI    ZX270    (4333469) HITACHI    ZX270LC    (4333469) HITACHI    ZX280LC    (4333469) HITACHI    ZX280LCN (4333469) HITACHI    ZX400    (4333469) HITACHI    ZX450    (4333469) HITACHI    ZX450H    (4333469) HITACHI    ZX450LC    (4333469) HITACHI    ZX450LCH (4333469) HITACHI    ZX450MTH (4333469) HITACHI    ZX450T    (4333469) HITACHI    ZX500LC    (4333469) HITACHI    ZX500LCH (4333469) HITACHI    ZX600 Series (4333469) HITACHI    ZX650 Series (4333469) JOHN DEERE 450C LC (4333469) JOHN DEERE 550LC (4333469) JOHN DEERE 600C LC (4333469) KOMATSU    BR500JG    (208-60-61150) KOMATSU    BR500JG-1A (208-60-61150) KOMATSU    PC1100-6 (7063-01383) KOMATSU    PC1100LC-6 (7063-01383) KOMATSU    PC1100SE-6 (7063-01383) KOMATSU    PC400-6    (7063-01383) KOMATSU    PC400HD-6 (7063-01383) KOMATSU    PC400LC-6 (7063-01383) KOMATSU    PC400LC-6 (7063-01383) KOMATSU    PC400LC-6MH (7063-01383) KOMATSU    WA450-5    (7063-01383) KOMATSU    WA450-5 WH (7063-01383) KOMATSU    WA450-5L (7063-01383) KOMATSU    WA470-5    (7063-01383) KOMATSU    WA480-5    (7063-01383) KOMATSU    WA480-5L (7063-01383) KOMATSU    WA500-3    (7063-01383) VOLVO    EC330B    (14508017) VOLVO    EC360B    (14508017)

 


DONALDSON VIỆT NAM