Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P606063 | Lọc gió điều hoà KOMATSU (427-07-22120)

P606063 | Lọc gió điều hoà KOMATSU (427-07-22120)
Dùng cho máy xúc lật, ô tô KOMATSU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU (427-07-22120)

Thông số kỹ thuật:

Length: 313 mm (12.32 inch)
Width: 255.1 mm (10.04 inch)
Height: 46.9 mm (1.85 inch)
Efficiency: 99.5 Percent
Primary Application: KOMATSU 4270722120

P606063 | Lọc gió điều hoà KOMATSU (427-07-22120)
Dùng cho máy xúc lật, ô tô KOMATSU

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU (427-07-22120)

Thông số kỹ thuật:

Length    313 mm (12.32 inch)
Width    255.1 mm (10.04 inch)
Height    46.9 mm (1.85 inch)
Efficiency    99.5 Percent
Efficiency Test Std    ISO 5011
Primary Application    KOMATSU 4270722120

Lọc gió CABIN P606063 dùng cho các máy-thiết bị:

KOMATSU    HD465-7    (427-07-22120)
KOMATSU    HD605-7    (427-07-22120)
KOMATSU    WA150-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA150L-5 (427-07-22120)
KOMATSU    WA200-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA200-5L (427-07-22120)
KOMATSU    WA200L-5 (427-07-22120)
KOMATSU    WA200PT-5L (427-07-22120)
KOMATSU    WA250-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA250PT-5 (427-07-22120)
KOMATSU    WA320-5L 427-07-22120)
KOMATSU    WA400-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA400-5L (427-07-22120)
KOMATSU    WA400-5WH (427-07-22120)
KOMATSU    WA450-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA450-5 WH (427-07-22120)
KOMATSU    WA450-5L (427-07-22120)
KOMATSU    WA480-5    (427-07-22120)
KOMATSU    WA480-5L (427-07-22120)


DONALDSON VIỆT NAM