Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P601886 | Lọc dầu tách khí máy khoan Furukawa

P601886 | Lọc dầu tách khí máy khoan Furukawa
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Japan, hàng có sẵn, mới 100%
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200, HCR1500

Thay thế:
Furukawa 040203-02002 (04020302002)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 193 MM (7.60 Inches)
Inner Diameter: 143 MM (5.63 Inches)
Length: 258 MM (10.16 Inches)

P601886 | Lọc dầu tách khí máy khoan Furukawa
Hãng sản xuất: Donaldson (US), xuất xứ: Japan, hàng có sẵn, mới 100%
Dùng cho máy khoan Furukawa HCR1200, HCR1500

Thay thế:
Furukawa 040203-02002 (04020302002)

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 193 MM (7.60 Inches)
Inner Diameter: 143 MM (5.63 Inches)
Length: 258 MM (10.16 Inches)


DONALDSON VIỆT NAM