Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P557440 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-8293)

P557440 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-8293)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-311-8293
KOMATSU 600-311-9121
KOMATSU 600-311-8292
KOMATSU 600-311-9120
HITACHI 4192631
CATERPILLAR 1P2299
CATERPILLAR 1R0711
CATERPILLAR 1R0740
DYNAPAC 752047

P557440 | Lọc nhiên liệu Komatsu (600-311-8293)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC Series -6

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 600-311-8293
KOMATSU 600-311-9121
KOMATSU 600-311-8292
KOMATSU 600-311-9120
HITACHI 4192631
CATERPILLAR 1P2299
CATERPILLAR 1R0711
CATERPILLAR 1R0740
DYNAPAC 752047

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    93 mm (3.66 inch)
Thread Size    1-14 UN
Length    174 mm (6.85 inch)
Gasket OD    72 mm (2.83 inch)
Gasket ID    62 mm (2.44 inch)
Efficiency 99%    9 micron

Lọc nhiên liệu P557440 dùng cho các máy-thiết bị:
KOMATSU    HD320-3    (600-311-8293) KOMATSU    HD465-3    (600-311-8293) KOMATSU    HD465-5    (600-311-8293) KOMATSU    HD605-5    (600-311-8293) KOMATSU    PC1000-1 (600-311-8293) KOMATSU    PC1000LC-1 (600-311-8293) KOMATSU    PC1000SE-1 (600-311-8293) KOMATSU    PC1000SP-1 (600-311-8293) KOMATSU    PC1100-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC1100LC-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC1100SE-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC1500-1 (600-311-8293) KOMATSU    PC300-3    (600-311-8293) KOMATSU    PC300-5    (600-311-8293) KOMATSU    PC300-6    (600-311-8293) KOMATSU    PC300HD-5 (600-311-8293) KOMATSU    PC300LC-5 (600-311-8293) KOMATSU    PC300LC-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC350-6    (600-311-8293) KOMATSU    PC350LC-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC400-3    (600-311-8293) KOMATSU    PC400-5    (600-311-8293) KOMATSU    PC400-6    (600-311-8293) KOMATSU    PC400HD-5 (600-311-8293) KOMATSU    PC400LC-3 (600-311-8293) KOMATSU    PC400LC-5 (600-311-8293) KOMATSU    PC400LC-6 (600-311-8293) KOMATSU    PC400LC-6MH (600-311-8293) KOMATSU    PC650-1    (600-311-8293) KOMATSU    PC650-1    (600-311-8293) KOMATSU    PC650E-1 (600-311-8293) KOMATSU    WA380-3    (600-311-8293) KOMATSU    WA400-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA420-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA420-3    600-311-8293) KOMATSU    WA450-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA450-3LL (600-311-8293) KOMATSU    WA450L-3 (600-311-8293) KOMATSU    WA470-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA470-3    (600-311-8293) KOMATSU    WA600-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA600-3    (600-311-8293) KOMATSU    WA700-1    (600-311-8293) KOMATSU    WA700-3    (600-311-8293)


DONALDSON VIỆT NAM