Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P553500 | Lọc dầu nhiên liệu Komatsu 600-311-3550

P553500 | Lọc dầu nhiên liệu Komatsu 600-311-3550
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-8 (6003113550)
Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ USA, có sẵn

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter : 118.3 mm
Thread Size: 1 5/8-12 UN
Length: 298 mm
Gasket OD: 110 mm
Gasket ID: 98 mm
Efficiency 99%    3 micron
Primary Application    KOMATSU 6003193550

P553500 | Lọc dầu nhiên liệu Komatsu (600-311-3550)
Dùng cho máy xúc Komatsu PC450-8 (6003113550)

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Lọc nhiên liệu Donaldson P553500 thay thế:
600-311-3520 KOMATSU 600-311-3550 KOMATSU 600-319-3520 KOMATSU 600-319-3550 KOMATSU 600-319-3580 KOMATSU DGM/K84798 DIGOEMA P553500 DONALDSON P553550 DONALDSON SFF3550 SURE FILTER SK3035 SF SN21605 HIRSCHI/JURA WFU104203 WISMET 33948 WIX

Lọc dầu nhiên liệu P553500 dùng cho:

KOMATSU    D155AX-5    (600-319-3520) KOMATSU    D155AX-5B    (600-319-3520) KOMATSU    D155AX-5SL    (600-319-3520) KOMATSU    D155AX-6    (600-319-3550) KOMATSU    D155AX-6SL    (600-319-3550) KOMATSU    D275AX-5    S/N 20153-up;(600-319-3550) KOMATSU    D275AX-5EO    (600-319-3550) KOMATSU    D275AX-5SL    S/N 20153-up;(600-319-3550) KOMATSU    D375A-5EO    (600-319-3550) KOMATSU    D375A-6    6003193550 KOMATSU    D475A-5EO    (600-319-3520) KOMATSU    D475ASD-5EO    (600-319-3520) KOMATSU    D65EX-15    S/N 67668-up;(600-319-3520) KOMATSU    D65PX-15    S/N 67668-up;(600-319-3520) KOMATSU    D85EX-15    S/N 11001-11192;(600-319-3520) KOMATSU    D85EX-15    S/N 11193-up;(600-319-3550) KOMATSU    D85EX-15SL    S/N 11001-11192;(600-319-3520) KOMATSU    D85EX-15SL    S/N 11193-up;(600-319-3550) KOMATSU    D85PX-15    S/N 11001-11192;(600-319-3520) KOMATSU    D85PX-15    S/N 11193-up;(600-319-3550) KOMATSU    HD325-7    (600-319-3550) KOMATSU    HD465-7EO    (600-319-3550) KOMATSU    HD605-7EO    (600-319-3520) KOMATSU    HD785-7    S/N 7169-up;(600-311-3550) KOMATSU    HM300-1    S/N 316114-up;(600-319-3520) KOMATSU    HM350-2    S/N 2001-2214;(600-311-3550) KOMATSU    HM350-2    S/N 2215-up;(600-319-3550)
KOMATSU    HM400-2    (600-319-3550) KOMATSU    PC1250-8    (600-319-3520) KOMATSU    PC1250LC-8    (600-319-3520) KOMATSU    PC1250SP-8    (600-319-3520) KOMATSU    PC1800-6    S/N 11035-up;(6003193520) KOMATSU    PC2000-8   (600-319-3550) KOMATSU    PC400-7    S/N 50288-up;(600-319-3520) KOMATSU   PC400-7    (600-319-3520) KOMATSU    PC400LC-7    S/N 50288-up;(600-319-3520) KOMATSU    PC400LC-7    (600-319-3520) KOMATSU    PC400LC-7EO    (600-319-3520) KOMATSU    PC400LC-7MH    (600-319-3520) KOMATSU    PC400LC-8    (600-319-3550) KOMATSU    PC450-7    (600-319-3520) KOMATSU    PC600LC-7    S/N 20105-up;(600-319-3520) KOMATSU    PC600LC-7MH    S/N 20105-up;(600-319-3520) KOMATSU    PC600LC-8    (600-319-3520) KOMATSU    PC800LC-8    (600-319-3550) KOMATSU    WA450-5    (600-319-3550) KOMATSU    WA450-5 WH    (600-319-3550) KOMATSU    WA450-5L    (600-319-3550) KOMATSU    WA450-6    (600-319-3550) KOMATSU    WA480-5    (600-319-3550) KOMATSU    WA480-5L    (600-319-3550) KOMATSU    WA480-6    (600-319-3550) KOMATSU    WA500-6    (600-311-3550) KOMATSU    WA600-6    (600-319-3550) KOMATSU    WA900-3    (600-319-3520) KOMATSU    WD600-6    6003193550 KOMATSU    PC300LC-6     KOMATSU    PC350-6  KOMATSU    PC350LC-6   KOMATSU    PC400-3     KOMATSU    PC400LC-3    KOMATSU    PC650-1     KOMATSU    PC650-1     KOMATSU    PC650-3     KOMATSU   PC650-5     KOMATSU    PC650E-1     KOMATSU    PC650LC-5     KOMATSU   PC650SE-5  KOMATSU    PC710-5     KOMATSU    PC710SE-5   KOMATSU    PC750-6 KOMATSU    PC750LC-6     KOMATSU    PC750LC-6MH     KOMATSU    PC750SE-6    KOMATSU    PC800SE-6     KOMATSU    WA600-3     KOMATSU    WA800-3


DONALDSON VIỆT NAM