Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P553200 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC450-8

P553200 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC450-8
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Komatsu -8
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ ID, có sẵn
Áp dụng:
KOMATSU 600-311-4510, 600-319-4500
KOMATSU 600-311-3410, 600-319-3400
KOMATSU 600-311-3210
KOMATSU 600-319-3240

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 118 mm
Thread Size: 1 1/4-12
Length: 255 mm

P553200 | Lọc nhiên liệu thô Komatsu PC450-8
Dùng cho máy xúc đào, xúc lật Komatsu -8
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ ID, có sẵn
Áp dụng:
600-311-4510 KOMATSU
600-319-4500 KOMATSU
600-319-4540 KOMATSU
6003114500 KOMATSU
6003114540 KOMATSU
FS19946 FLEETGUARD
KA059 BUSSE & KUNTZE
KA059 BUSSE & KUNTZE
LV21P01018P1-DK KOBELCO
P553200 DONALDSON
33942 WIX
SFR 6510FW SURE FILTER
SK3036 SF
WFU344620 WISMET
YS3207T HIRSCHI/JURA

Lọc dầu nhiên liệu P553200 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    D155AX-6 (600-319-4540)
KOMATSU    D155AX-6SL (600-319-4540)
KOMATSU    D275AX-5 (600-319-3440)
KOMATSU    D275AX-5EO (600-319-3400)
KOMATSU    D275AX-5SL (600-319-3440)
KOMATSU    D375A-6    (6003194540)
KOMATSU    D65EX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D65PX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15 (600-319-4540)
KOMATSU    D85EX-15SL (600-319-3440)
KOMATSU    D85EX-15SL (600-319-4540)
KOMATSU    D85PX-15 (600-319-3440)
KOMATSU    D85PX-15 (600-319-4540)
KOMATSU    HD325-7    (600-311-3410)
KOMATSU    HD465-7EO (600-319-3400)
KOMATSU    HD605-7EO (600-319-3440)
KOMATSU    HD785-7    (600-311-3410)
KOMATSU    HM300-2    (600-319-4540)
KOMATSU    HM300-2    (600-311-3410)
KOMATSU    HM350-2    (600-319-4540)
KOMATSU    HM350-2    (600-311-3410)
KOMATSU    HM400    (600-319-3440)
KOMATSU    HM400-2    (600-319-4540)
KOMATSU    PC1250-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1250LC-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1250SP-8 (600-319-3440)
KOMATSU    PC1800-6 (6003193400)
KOMATSU    PC400-7    (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7 (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7EO (600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-7MH 600-319-3400)
KOMATSU    PC400LC-8 (600-319-4540)
KOMATSU    PC450-7    (600-319-3440)
KOMATSU    PC600LC-7 (600-319-3400)
KOMATSU    PC600LC-7MH (600-319-3400)
KOMATSU    PC600LC-8 (600-319-3400)
KOMATSU    PC800LC-8 (600-319-4540)
KOMATSU    WA450-6    (600-319-3400)
KOMATSU    WA500-6    (600-311-3410)
KOMATSU    WA500HLLG (600-311-3410)
KOMATSU    WA600-6    (600-311-3410)
KOMATSU    WA900-3    (600-319-3400)
KOMATSU    WD600-6    (6003194540)


DONALDSON VIỆT NAM