Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P552819 | Lọc dầu động cơ Komatsu D31-17 (C-1822)

P552819 | Lọc dầu động cơ Komatsu D31-17 (C-1822)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: ID, Có sẵn

Replace:
KOMATSU 600-211-5240
KOMATSU 600-211-5241
KOMATSU 600-211-5242
IVECO 1160024
DEUTZ 1174418
DEUTZ A1H4123
DEMAG 20608940
ATLAS COPCO 9712540103

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 93 mm
Thread Size: 1-12 UN
Length: 136 mm

P552819 | Lọc dầu động cơ Komatsu D31-17 (C-1822)
Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: ID, Có sẵn

Replace:
KOMATSU 600-211-5240
KOMATSU 600-211-5241
KOMATSU 600-211-5242
IVECO 1160024
DEUTZ 1174418
DEUTZ A1H4123
DEMAG 20608940
ATLAS COPCO 9712540103

Thông số kỹ thuật:

Outer Diameter: 93 mm
Thread Size: 1-12 UN
Length: 136 mm

Lọc nhớt P552819 dùng cho máy-thiết bị:

KOMATSU    D21A-3    
KOMATSU    D21A-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21A-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21P-3    
KOMATSU    D21P-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21P-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21PL-3    
KOMATSU    D21PL-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21PLL-5 (600-211-5242)
KOMATSU    D21Q-3    
KOMATSU    D21Q-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D21S-3    
KOMATSU    D21S-5    (600-211-5242)
KOMATSU    D30A-15    
KOMATSU    D30P-15    
KOMATSU    D30Q-15    
KOMATSU    D30S-15    
KOMATSU    D31A-15    
KOMATSU    D31A-16    
KOMATSU    D31P-15    
KOMATSU    D31P-16    
KOMATSU    D31P-16A (600-211-5240)
KOMATSU    D31PL-16    
KOMATSU    D31PLL-16    
KOMATSU    D31Q-15    
KOMATSU    D31Q-16    
KOMATSU    D31S-15    
KOMATSU    D31S-16    
KOMATSU    D40A-1    (600-211-5242)
KOMATSU    D40P-1    (600-211-5242)
KOMATSU    D40PL-1    (600-211-5242)
KOMATSU    D40PLL-1 (600-211-5242)
KOMATSU    D41    
KOMATSU    D45A-1    (600-211-5242)
KOMATSU    D45S-1    (600-211-5242)
KOMATSU    PC100-5    (600-211-5242)
KOMATSU    PC100-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC120-5    (600-211-5242)
KOMATSU    PC120-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC120-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC128UU-1 (600-211-5242)
KOMATSU    PC130-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC150-5    (600-211-5242)
KOMATSU    PC180L-3 (600-211-5242)
KOMATSU    PC180LLC-3 (600-211-5242)
KOMATSU    PC20-1    (600-211-5240)
KOMATSU    PC200-5    (600-211-5242)
KOMATSU    PC200LC-5 (600-211-5242)
KOMATSU    PC200LC-6 (600-211-5242)
KOMATSU    PC210-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC210LC-6 (600-211-5242)
KOMATSU    PC220-5    (600-211-5242)
KOMATSU    PC220-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC220LC-5 (600-211-5242)
KOMATSU    PC230-6    (600-211-5242)
KOMATSU    PC250LC-6 (600-211-5242)
KOMATSU    PC40-1    
KOMATSU    PC40-2    
KOMATSU    PC40-3    
KOMATSU    PC60    (600-211-5240)
KOMATSU    PC60-1    (600-211-5240)
KOMATSU    PC60-2    (600-211-5240)
KOMATSU    PC60D-2    (600-211-5240)
KOMATSU    PC60L-2    (600-211-5240)
KOMATSU    PC75    
KOMATSU    PC75UU-2 (600-211-5241)
KOMATSU    WA120-3    (600-211-5242)
KOMATSU    WA120-CS3 (600-211-5242)
KOMATSU    WA250-3    (600-211-5242)


DONALDSON VIỆT NAM