Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551337 | Lọc nhiên liệu NISSAN (16444-97001)

P551337 | Lọc nhiên liệu NISSAN (16444-97001)
Dùng cho xe cẩu Tadano TL-300E-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
NISSAN 16444-97001
ISUZU 1878103670
NISSAN 16444-EP027
BALDWIN PF7618

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 109.98 mm
Inner Diameter: 25.91 mm
Length: 200.91 mm
Efficiency 99%: 30 micron

P551337 | Lọc nhiên liệu NISSAN (16444-97001)
Dùng cho xe cẩu Tadano TL-300E-3

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ Indonesia, có sẵn

Áp dụng:
NISSAN 16444-97001
ISUZU 1878103670
NISSAN 16444-EP027
BALDWIN PF7618

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    109.98 mm (4.33 inch)
Inner Diameter    25.91 mm (1.02 inch)
Length    200.91 mm (7.91 inch)
Efficiency 99%    30 micron

Lọc nhiên liệu P551337 dùng cho các máy-thiết bị:
ISUZU    CXH169T    (1878103670)
ISUZU    CXH169TRC    (1878103670)
ISUZU    CXH16VRXT    (1878103670)
ISUZU    CXH16VXT    (1878103670)
ISUZU    CXH18    (1878103670)
ISUZU    CXH18    (1878103670)
ISUZU    CXH18VX3T    (1878103670)
ISUZU    CXH300    (1878103670)
ISUZU    CXH350    (1878103670)
ISUZU    CXH370    (1878103670)
ISUZU    CXZ164    (1878103670)
ISUZU    CXZ167T    (1878103670)
ISUZU    CXZ167TRC    (1878103670)
ISUZU    CXZ16QRXT    (1878103670)
ISUZU    CXZ16QXT    (1878103670)
ISUZU    CXZ18    (1878103670)
ISUZU    CXZ18QRX3T    (1878103670)
ISUZU    CXZ18QX3T    (1878103670)
ISUZU    CXZ300    (1878103670)
ISUZU    CXZ350    (1878103670)
ISUZU    CXZ370    (1878103670)
ISUZU    EXR161T    (1878103670)
ISUZU    EXR16DRXT    (1878103670)
ISUZU    EXR16DXT    (1878103670)
ISUZU    EXR18    (1878103670)
ISUZU    EXR181    (1878103670)
ISUZU    EXR18DRX    (1878103670)
ISUZU    EXR18DRX3T    (1878103670)
ISUZU    EXR18DX    (1878103670)
ISUZU    EXR255    (1878103670)
ISUZU    EXR300    (1878103670)
ISUZU    EXR300    (1878103670)
ISUZU    EXZ164T    (1878103670)
ISUZU    EXZ164T    (1878103670)
ISUZU    EXZ16JRXT    (1878103670)
ISUZU    EXZ16JXT    (1878103670)
ISUZU    EXZ18    (1878103670)
ISUZU    EXZ18JRX3T    (1878103670)
ISUZU    EXZ18JX3T    (1878103670)
ISUZU    EXZ300    (1878103670)
ISUZU    EXZ350    (1878103670)
ISUZU    EXZ370    (1878103670)
NISSAN    CW420    (16444-EP027)
NISSAN    CWB45    (16444-EP027)
NISSAN    CWB520    (16444-EP027)
NISSAN    JP251    (16444-EP027)
NISSAN    LK246    (16444-EP027)
NISSAN    LK265    (16444-EP027)
NISSAN    MK240    (16444-EP027)
NISSAN    MK245    (16444-EP027)
NISSAN    MK265    (16444-EP027)
NISSAN    PK255    (16444-EP027)
NISSAN    PK265    (16444-EP027)
NISSAN    RB31    (16444-EP027)
NISSAN    TFA21    (16444-EP027)
NISSAN    TFA21G    (16444-97001)
NISSAN    TFA21K    (16444-97001)
NISSAN    TZA520    (16444-EP027)


DONALDSON VIỆT NAM