Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551290 | Lọc thủy lực Komatsu (281-16-11290)

P551290 | Lọc thủy lực Komatsu (281-16-11290)
Dùng cho máy ủi, máy gạt Komatsu (287-16-11510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, có sẵn

Replace:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 287-16-11510
SAKURA H-5620
FLEETGUARD HF6084

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    100.1 mm
Inner Diameter    41.15 mm
Length    234.95 mm

P551290 | Lọc thủy lực Komatsu (281-16-11290)
Dùng cho máy ủi, máy gạt Komatsu (287-16-11510)

Hãng sản xuất: Donaldson, Xuất xứ: Indo, có sẵn

Replace:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 287-16-11510
SAKURA H-5620
FLEETGUARD HF6084

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter    100.1 mm
Inner Diameter    41.15 mm
Length    234.95 mm

Lọc thủy lực P559120 dùng cho:
KOMATSU    D53A-15    (281-16-11290)
KOMATSU    D53A-16    (281-16-11290)
KOMATSU    D53A-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D53P-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-15    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-16    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-2    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-3    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-3    (281-16-11290)
KOMATSU    D57S-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D57S-1B    (281-16-11290)
KOMATSU    D58-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D58E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D58P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-7A    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-7    (D65);(281-16-11290)
KOMATSU    D60S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-8    (D65);(281-16-11290)
KOMATSU    D63E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-7    (D65);(281-16-11290)
KOMATSU    D65S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-8    (D65);(281-16-11290)
KOMATSU    D68-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D70LE    (281-16-11290)
KOMATSU    D70LE    (281-16-11290)
KOMATSU    D75A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D75A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD405A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD405A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD461A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD505A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD505A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD505R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD505R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD515A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD600R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD600R-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD615A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD625A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD650R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD650R-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-1 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-2 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-3 (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-4 (281-16-11290)
KOMATSU    GD705R-4 (281-16-11290)
KOMATSU    GD705R-4 (281-16-11290)


DONALDSON VIỆT NAM