Support 24 / 24h
minhduy.xnk@gmail.com
hotline: 0985.848.336

P551158 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu D85 (2811611290)

P551158 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu D85 (281-16-11290)
Dùng cho máy gạt, máy ủi KOMATSU 

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 175-49-11580

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100.1 mm
Inner Diameter: 41.9 mm
Length: 231.7 mm
Efficiency Beta 2: 14 micron

P551158 | Lọc dầu thuỷ lực Komatsu D85 (281-16-11290)
Dùng cho máy gạt, máy ủi KOMATSU 

Hãng sản xuất: Donaldson, xuất xứ ID, có sẵn

Áp dụng:
KOMATSU 281-16-11290
KOMATSU 175-49-11580

Thông số kỹ thuật:
Outer Diameter: 100.1 mm
Inner Diameter: 41.9 mm
Length: 231.7 mm
Efficiency Beta 2: 14 micron

Lọc thuỷ lực P551158 sử dụng cho máy-thiết bị:
KOMATSU    D53A-15    (281-16-11290)
KOMATSU    D53A-16    (281-16-11290)
KOMATSU    D53A-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D53P-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-15    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-16    (281-16-11290)
KOMATSU    D53S-17    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-2    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-3    (281-16-11290)
KOMATSU    D55S-3    (281-16-11290)
KOMATSU    D57S-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D57S-1B    (281-16-11290)
KOMATSU    D58-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D58E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D58P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-7A    (281-16-11290)
KOMATSU    D60F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D60S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D63E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65A-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65E-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65F-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65P-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65PL-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-6    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-7    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D65S-8    (281-16-11290)
KOMATSU    D68-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D68E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D70LE    (281-16-11290)
KOMATSU    D70LE    (281-16-11290)
KOMATSU    D75A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D75A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83E-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    D83P-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD405A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD405A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD461A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD505A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD505A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD505R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD505R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD515A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD600R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD600R-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD605R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD615A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD625A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD650R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD650R-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-1    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-2    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD655R-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-3    (281-16-11290)
KOMATSU    GD705A-4    (281-16-11290)
KOMATSU    GD705R-4    (281-16-11290)
KOMATSU    GD705R-4    (281-16-11290)

 

 


DONALDSON VIỆT NAM